Badaniami rynku zajmujemy się od 2005 roku,

więc odważnie mówimy, iż jesteśmy grupą doświadczonych praktyków. Każdy nasz nowy projekt to nowe wyzwanie, ponieważ wiemy,
że w badaniach rynku trzeba łamać schematy, a nasi Klienci mają prawo oczekiwać niemożliwego.

Co mówią o nas Klienci

Od naszych klientów często słyszymy, że mamy “butikowy charakter”. Jako mniejsza jednostka organizacyjna, licząca kilkanaście osób, odznaczamy się większą efektywnością, silniejszym zaangażowaniem,
a nasz zespół jest mniej ustrukturalizowany niż w innych firmach. 
W efekcie klienci czują się przez nas lepiej zaopiekowani.

Naszym celem jest zbudowanie silnej firmy,  która poprzez bliski kontakt z każdym Klientem zna jego potrzeby, współuczestniczy w ewaluacji jego produktów i usług i nie zatraci się w korporacyjnym chaosie.

Zarząd Embis

Embis to przede wszystkim zespół

Tworzymy zgraną grupę pracującą razem od wielu lat, dlatego dajemy naszym Klientom pewność, że ich projekt będzie zrealizowany terminowo
i profesjonalnie.
Przeprowadzamy i koordynujemy badania ilościowe i jakościowe na terenie całego kraju. Stale współpracujemy z gronem sprawdzonych
i doświadczonych koordynatorów regionalnych, dzięki czemu możemy sprostać oczekiwaniom naszych Klientów w realizacji badań ogólnopolskich
i zagwarantować ich najwyższą jakość.

Fokusownia na Matejki

W biznesowym centrum Poznania dysponujemy własną pracownią badań jakościowych, zaaranżowaną z olbrzymią starannością Fokusownią na Matejki.