Podstawą badań ilościowych jest poddanie za pomocą tej samej procedury dużej liczby osób, zwanej próbą. To badania mierzalne, w których wykorzystuje się metody statystyczne, zarówno na etapie przygotowania reprezentatywnej grupy respondentów, jak i na etapie analizy zebranych wyników. W badaniach ilościowych wykorzystuje się ujednolicone kwestionariusze i ankiety wypełniane przez dużą liczbę respondentów. Przeprowadzamy badania znajomości marki, zadowolenia klientów, segmentacyjne, wrażliwości cenowej,  cech produktu, komunikacji marketingowej, lojalności klientów, skuteczności kampanii oraz testy reklam i konceptów.

Rodzaje narzędzi badawczych

Dzięki zaawansowanym technikom możemy wybierać spośród wielu narzędzi badawczych.

PAPI / CAPI

PAPI / CAPI to wywiad bezpośredni prowadzony przez ankietera z respondentem. Wywiad na papierze – PAPI to już raczej historia, obecnie prawie wszystkie wywiady są prowadzone metodą CAPI – Computer Assisted Personal Interview, czyli przy użyciu komputerów lub tabletów, dzięki czemu możemy na bieżąco gromadzić i przetwarzać dane. Zadawane tu pytania muszą być jasne dla respondentów oraz gwarantować swobodę wypowiedzi, a  jednocześnie nie mogą sugerować odpowiedzi respondentom. Wadą tej metody jest niemożność doprecyzowania i pogłębienia wypowiedzi. 

CAWI​

CAWI to zyskująca coraz bardziej na popularności ankieta internetowa (Computer Assisted Web Interview), w której respondent zarejestrowany uprzednio na panelu – to jest osoba deklarująca chęć udziału w badaniu i zweryfikowana pod względem danych demograficznych (płeć, wiek, klasa wielkości miejscowości ) samodzielnie wypełnia ankietę na swoim urządzeniu z dostępem do Internetu. Pamiętajmy jednak, iż jeśli nasza grupa docelowa to na przykład osoby starsze lub z mniejszych miejscowość, ta metoda może nie być najwłaściwsza.

CATI

W krótkich badaniach wykorzystujemy technikę CATI, czyli wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (Computer Assisted Telephone Interview). W tej metodzie  ankieter rozmawia z respondentem odczytując mu wyświetlające się na ekranie komputera pytania i zaznacza jego odpowiedzi. To metoda polecana w prostych badanich satysfakcji.  

Wybór właściwych narzędzi

Wybór narzędzi uwarunkowany jest przede wszystkim celem badania oraz jego specyfiką. Nasze doświadczenia i przygotowanie metodologiczne  gwarantuje optymalne rozwiązania uwzglądniające budżet klienta, czas realizacji badania i liczbę pytań badawczych.