Podstawą badań ilościowych jest poddanie za pomocą tej samej procedury dużej liczby osób, zwanej próbą. To badania mierzalne, w których wykorzystuje się badania statystyczne, zarówno na etapie przygotowania reprezentatywnej grupy respondentów, jak i na etapie analizy zebranych wyników. W badaniach ilościowych wykorzystuje się ujednolicone kwestionariusze i ankiety wypełnianie przez dużą liczbę respondentów. 

Rodzaje narzędzi badawczych

Dzięki zaawansowanym technikom możemy wybierać spośród wielu narzędzi badawczych.

PAPI / CAPI

PAPI / CAPI to wywiad bezpośredni prowadzony przez ankietera z respondentem. Wywiad na papierze (PAPI) to już raczej historia, obecnie prawie wszystkie wywiady są prowadzone metodą CAPI – Computer Assisted Personal Interview, czyli przy użyciu komputerów lub tabletów, dzięki czemu możemy na bieżąco gromadzić i przetwarzać dane.

CAWI​

CAWI to zyskująca coraz bardziej na popularności ankieta internetowa (Computer Assisted Web Interview), w której respondent zarejestrowany uprzednio na panelu – to jest osoba deklarująca chęć udziału w badaniu i zweryfikowana pod względem danych demograficznych (płeć, wiek, klasa wielkości miejscowości ) samodzielnie wypełnia ankietę na swoim urządzeniu z dostępem do Internetu. Pamiętajmy jednak, iż jeśli nasza grupa docelowa to na przykład osoby starsze lub z mniejszych miejscowość, ta metoda może nie być najwłaściwsza.

CATI

W krótkich badaniach wykorzystujemy technikę CATI, czyli wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (Computer Assisted Telephone Interview).

Wybór właściwych narzędzi

Wybór narzędzia uwarunkowany jest przede wszystkim specyfiką badania i jego celem, dlatego przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań staramy się przeprowadzić dogłębną analizę produktu, usługi oraz otoczenia naszego Zleceniodawcy.