Badania jakościowych to badania, w których staramy się dogłębnie odpowiedzieć na pytania niemierzalne wartościowo, a dotyczące różnorakich zachowań i preferencji. W badaniach jakościowych możemy korzystać z kilku metod:

Zogniskowany wywiad grupowy

Zogniskowany wywiad grupowy (potocznie: fokus) to najbardziej popularna metoda badań jakościowych. Często określa się ją mianem FGI (ang. Focus Group Interview). Takie spotkanie musimy poprzedzić starannym przygotowaniem, między innymi rozpoznaniem potrzeb informacyjnych Klienta i trafnym sformułowaniem problemu badawczego. W kolejnym kroku skupiamy się na wyborze metody i techniki badawczej najbardziej zbliżającej nas do osiągnięcia założonego celu badania. Zastanawiamy się, czy na pewno badanie jakościowe da odpowiedź na wszystkie pytania czy może powinno być jedynie częścią procesu poznawczego, uzupełnionego jeszcze na przykład o badania ilościowe. 

Wywiad pogłębiony

Czasem sugerujemy przeprowadzenie indywidualnego wywiadu pogłębionego IDI- Individual in-depth interview, szczególnie jeśli poruszamy tematy osobiste lub budzące duże emocje.

Pozostałe aspekty

Nie mniej istotny jest wybór naszej grupy docelowej, przygotowanie wyszkolonego moderatora, który zdoła poprowadzić grupę w pożądanym kierunku oraz zaplecze techniczne.

Posiadamy własną pracownię badań fokusowych

Znając dobrze zagadnienie badań jakościowych możemy zaoferować naszym klientów własną pracownię badań jakościowych. Sala fokusowa zlokalizowana jest  w Poznaniu w okolicy Targów Poznańskich. Fokusownia na Matejki posiada salę do obserwacji, zapewniającą niezwykle przyjazną atmosferę oraz najnowocześniejszy sprzęt nagrywający.

Wyposażenie sali fokusowej

Lustro weneckie

Stół modułowy na 4-10 osób

WI-FI

System rejestracji
audio-video

Streaming

Klimatyzacja

Telewizor 47 cali LCD

Catering

Flip chart oraz tablica magnetyczna