Wyniki badań* przeprowadzonych przez Instytut Millward Brown wskazują na to, że coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega korzyści wynikające z inwestowania w rozwój personelu. Jeszcze do niedawna szkolenia dla pracowników były domeną dużych firm. Sytuacja ta ulega zmianie – właściciele mikro i małych przedsiębiorstw są coraz bardziej świadomi faktu, iż przeszkolony pracownik wpływa na realny zysk dla firmy. Już 81% małych przedsiębiorstw zamierza podnosić kwalifikacje swoich pracowników.

* [Źródło: Projekt badawczy „Podnoszenie kwalifikacji pracowników sektora MSP”. Badanie przeprowadzone przez instytut MillwardBrown SMG/KRC na próbie 800 właścicieli i członków kadry kierowniczej przedsiębiorstw zatrudniających do 250 osób – luty 2011 r.]


Oferta projektu „Wykwalifikowany personel kluczem do sukcesu firmy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje szeroki wybór bezpłatnych szkoleń skierowanych do pracodawców i pracowników z województwa wielkopolskiego.


Profesjonana kadra

 

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez osoby z wieloletnim doświadczeniem trenerskim, zdobytym w Polsce lub za granicą. Nasi trenerzy są praktykami biznesu – menedżerami średniego i wyższego szczebla w uznanych firmach na terenie wielkopolski i kraju co w połączeniu z wiedzą teoretyczną stwarza uczestnikom możliwość uzyskania kompleksowej wiedzy z danej dziedziny.

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoleń. Dodatkowo na szkoleniach przewidziano catering (obiad i przerwy kawowe).

Zasady uczestnictwa w szkoleniach określa Regulamin projektu


W ramach projektu oferujemy pakiet szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych, w sklad którego wchodzą: