O projekcie

Projekt "Wykwalifikowany personel kluczem do sukcesu firmy" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII, Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, województwo wielkopolskie, numer konkursu PO KL/8.1.1/1/11.

Projekt realizowany jest od 01.08.2012 do 31.12.2013 na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt skierowany jest do firm z województwa wielkopolskiego i ich pracowników pracujących w zawodach związanych z obsługą klienta i sprzedażą z branż:

 • budownictwo,
 • finanse i ubezpieczenia,
 • handlowa,
 • spożywcza,
 • motoryzacyjna,
 • stolarsko-meblarska,
 • elektroniczna,
 • ICT,
 • farmaceutyczna,
 • chemiczna,
 • logistyczna,
 • hotelarska,
 • gastronomiczna,
 • turystyczna,
 • transportowa,
 • odzieżowa.

 

100% uczestników/czek  projektu stanowią pracownicy lub przedsiębiorcy z firm z sektora MMŚP w wieku 50+ lub do 25 roku życia. 60% uczestników będą stanowiły kobiety. 60% uczestników projektu będzie posiadało wykształcenie co najwyżej średnie.

Projekt objęty jest pomocą publiczną - 100% kosztów szkoleń jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego.

Przedsiębiorcy przystępujący do projektu nie będą ponosili  żadnych kosztów związanych z udziałem w szkoleniach.

Każdy uczestnik projektu otrzyma:

 • materiały szkoleniowe oraz
 • zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.

 

Na szkoleniach przewidziano catering (obiad i przerwy kawowe).

Głównym celem projektu jest dostarczenie 50 firmom i 100 pracownikom z sektora MMŚP (40% firm to firmy prowadzone przez kobiety, 100% uczestników to osoby do 25 roku życia lub powyżej 50 roku życia, 60% uczestników to osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, 60% uczestników to kobiety) wsparcia doradczo- szkoleniowego dostosowanego do ich potrzeb.

 Projekt składa się z pakietu szkoleń, w skład którego wchodzą:

 1. Kurs języka angielskiego ( podstawowy+ branżowy) obejmujący zajęcia teoretyczne i case study. Program dostosowany będzie do specyfiki zawodowej. Czas trwania:(144 h)+36 h zajęć wyrównawczych+ 60 h zajęć wakacyjnych dla chętnych
 2. Szkolenie " Zarządzanie zasobami ludzkimi" przeznaczone dla osób na stanowiskach kierowniczych i właścicieli firm ( szkolenie stacjonarne i wyjazdowe)
 3. Szkolenie "Zarządzanie czasem i przestrzenią pracy" ( szkolenie stacjonarne i wyjazdowe)
 4. Szkolenie "Komunikacja i asertywność w pracy" ( szkolenie stacjonarne i wyjazdowe)
 5. Szkolenie " Sprzedaż i marketing"
 6. Szkolenie "Savoir- vivre w biznesie"
 7. Szkolenie " Wpływ emocji na komunikację i współpracę"
 8. Trening kreatywności
 9. Trening automotywacji

 

Zapraszamy.

.

.